Egyedi szolgáltatások

 • Parkoló/jegykiadó automaták, készpénzdepók üzemeltetése
 • Bankfióki pénztárgépek készpénz-logisztikája
 • Értékkezelési folyamatok biztonsági átvilágítása, tanácsadás
 • Értékkel foglalkozó munkatársak kiválasztásához támogatás, személyiségvizsgálat
 • Készpénzkörforgást racionalizáló megoldások kifejlesztése
 • Nemesfémek, egyéb kiemelt értékű vagy kockázatú értéktárgyak/dokumentumok tárolása
 • Speciális trezorzárak értékesítése, beszerelése
 • Értékküldemények, ipari biztonsági kellékek belföldi, import és export szállítása
 • Értékküldemények csomagolása, disztiribúciója
 • Szállítmányok felügyelete
 • Hamis bankjegy felismerő tréning